Sunday, April 3, 2011

Membuat Pelan Bilik Darjah


Ulasan:Pelan Bilik Darjah
Berdasarkan gambar rajah yang diberikan, saya telah membuat pelan bilik darjah bagi mengajar subjek Pendidikan Khas. Dalam gambar rajah yang telah diberikan, merujuk kepada Pengurusan Bilik Darjah yang Dinamik, oleh Tuan Haji Samsudin Bin Md Noor, “pengurusan bilik darjah bergantung kepada kebijaksanaan guru memainkan peranan sebaik mungkin bagi menghasilkan bilik darjah harmonis,kondusif dan perlaksanaan yang memberangsangkan serta mencapai objektif.”                                           
Papan putih atau papan hitam diletakkan berhadapan dengan meja murid-murid pendidikan khas. Ini kerana, ia memudahkan lagi guru untuk menerangkan atau mengajar serta memberi maklumat kepada pelajar. Meja murid-murid hendaklah bersesuaian dengan kedudukan murid-murid kerana murid-murid pendidikan khas dapat menyesuaikan diri dengan kedudukan meja murid-murid yang diaturkan oleh guru sendiri.
Sudut token ekonomi diletakkan berhampiran dengan pintu masuk kerana ia mudah dilihat oleh semua pihak yang telah masuk ke dalam kelas. Sudut token ekonomi ini akan memberikan peranan sebagai satu sudut kesedaran bagi murid-murid pendidikan khas. Bagi murid-murid pendidikan khas, mereka pasti akan mengawasi sikap mereka bagi mengelakkan hukuman yang diterima. Bagi murid-murid pendidikan khas yang mempunyai token ekonomi yang banyak mereka akan merima ganjaran dari guru mereka.
Sudut ‘time-out’ diletakkan di sudut kiri belakang kelas. Ini kerana kedudukan itu teal ditetapkan. Kebiasaannya murid yang telah melakukan kesalahan yang sama akan berada dibelakang kelas di mana telah pelbagai hukuman telah dikenakan sudut ‘time-out’adalah tempat untuk mereka (murid-murid pendidikan khas) yang melakukan kesalahan berulang kali. Sudut ini berada dalam keadaan kosong dan tidak mengandungi apa-apa perkataan melainkan sudut yang dibuat khas untuk mereka berdiri sebagai tanda pengajaran.
Bakul sampah diletakkan di belakang kelas. Pada kebiasaannya murid-murid pendidikan khas jarang menggunakan bakul sampah yang disediakan berdasarkan pemerhatian yang saya lihat. Walau bagaimanapun, kekemasan kelas tetap dijaga dengan rapi oleh pembantu kelas pendidikan khas berkenaan.
Meja bulat disediakan untuk murid berehat dan bermain alatan yang akan diberikan oleh guru untuk murid-murid pendidikan khas sambil dipantau oleh pembantu sekolah. Di meja bulat tersebut, pelajar perlu melakukan aktiviti bersama sambil mempelajari ilmu baru.
Tandas lelaki dan perempuan perlu diasingkan kerana kesemua pelajar di sekolah berkenaan beragama Islam dan subjek pelajaran Agama Islam dipelajari di sana. Manakala sudut renungan adalah sudut untuk murid-murid melihat dan menyedari diri sendiri di samping guru membagi peluang untuk mereka.
Pengurusan bilik darjah yang dinamik bergantung kepada kebijaksanaan guru memainkan peranan sebaik mungkin bagi menghasilkan bilik darjah yang hamonis, kondusif dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan serta mencapai objektif

0 comments:

Post a Comment

Sunday, April 3, 2011

Membuat Pelan Bilik Darjah


Ulasan:Pelan Bilik Darjah
Berdasarkan gambar rajah yang diberikan, saya telah membuat pelan bilik darjah bagi mengajar subjek Pendidikan Khas. Dalam gambar rajah yang telah diberikan, merujuk kepada Pengurusan Bilik Darjah yang Dinamik, oleh Tuan Haji Samsudin Bin Md Noor, “pengurusan bilik darjah bergantung kepada kebijaksanaan guru memainkan peranan sebaik mungkin bagi menghasilkan bilik darjah harmonis,kondusif dan perlaksanaan yang memberangsangkan serta mencapai objektif.”                                           
Papan putih atau papan hitam diletakkan berhadapan dengan meja murid-murid pendidikan khas. Ini kerana, ia memudahkan lagi guru untuk menerangkan atau mengajar serta memberi maklumat kepada pelajar. Meja murid-murid hendaklah bersesuaian dengan kedudukan murid-murid kerana murid-murid pendidikan khas dapat menyesuaikan diri dengan kedudukan meja murid-murid yang diaturkan oleh guru sendiri.
Sudut token ekonomi diletakkan berhampiran dengan pintu masuk kerana ia mudah dilihat oleh semua pihak yang telah masuk ke dalam kelas. Sudut token ekonomi ini akan memberikan peranan sebagai satu sudut kesedaran bagi murid-murid pendidikan khas. Bagi murid-murid pendidikan khas, mereka pasti akan mengawasi sikap mereka bagi mengelakkan hukuman yang diterima. Bagi murid-murid pendidikan khas yang mempunyai token ekonomi yang banyak mereka akan merima ganjaran dari guru mereka.
Sudut ‘time-out’ diletakkan di sudut kiri belakang kelas. Ini kerana kedudukan itu teal ditetapkan. Kebiasaannya murid yang telah melakukan kesalahan yang sama akan berada dibelakang kelas di mana telah pelbagai hukuman telah dikenakan sudut ‘time-out’adalah tempat untuk mereka (murid-murid pendidikan khas) yang melakukan kesalahan berulang kali. Sudut ini berada dalam keadaan kosong dan tidak mengandungi apa-apa perkataan melainkan sudut yang dibuat khas untuk mereka berdiri sebagai tanda pengajaran.
Bakul sampah diletakkan di belakang kelas. Pada kebiasaannya murid-murid pendidikan khas jarang menggunakan bakul sampah yang disediakan berdasarkan pemerhatian yang saya lihat. Walau bagaimanapun, kekemasan kelas tetap dijaga dengan rapi oleh pembantu kelas pendidikan khas berkenaan.
Meja bulat disediakan untuk murid berehat dan bermain alatan yang akan diberikan oleh guru untuk murid-murid pendidikan khas sambil dipantau oleh pembantu sekolah. Di meja bulat tersebut, pelajar perlu melakukan aktiviti bersama sambil mempelajari ilmu baru.
Tandas lelaki dan perempuan perlu diasingkan kerana kesemua pelajar di sekolah berkenaan beragama Islam dan subjek pelajaran Agama Islam dipelajari di sana. Manakala sudut renungan adalah sudut untuk murid-murid melihat dan menyedari diri sendiri di samping guru membagi peluang untuk mereka.
Pengurusan bilik darjah yang dinamik bergantung kepada kebijaksanaan guru memainkan peranan sebaik mungkin bagi menghasilkan bilik darjah yang hamonis, kondusif dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan serta mencapai objektif

No comments:

Post a Comment

 

Blog Template by YummyLolly.com - Header made with PS brushes by gvalkyrie.deviantart.com